Loopbaan- en teamontwikkelingstrajecten versus ontwikkelingsprojecten

Is het mogelijk om een loopbaan- en teamontwikkelingstraject projectmatig aan te pakken? Kunnen we leren van de lessen uit de ontwikkelingswereld? Mijn antwoord is: “ja”. Ten eerste vind je projectmatig werken in alle sectoren terug, dus waarom niet in de wereld van de loopbaanbegeleiding en teambuilding. Met Prince 2 heb ik nooit gewerkt, maar de projectcyclus zie ik direct toepasbaar op een traject voor loopbaan- & teamontwikkeling. Het project – traject ziet er dan als volgt uit:

Model projectcyclus
Projectcyclus

Fase 1: Identificatie

Het proces start met het gezamenlijk vaststellen van de huidige situatie en de gewenste situatie. Knelpunten worden gesignaleerd en mogelijke oplossingsstrategieën worden vastgesteld.

Of het nu gaat om gemeenschappen of groepen mensen in ontwikkelingslanden, of om werkzoekenden en teamleden, het in kaart brengen van de gewenste verandering en wat daaraan ten grondslag ligt, verdient het om alle tijd en aandacht te krijgen. Het is de basis van de fases die hierop volgen.

Fase 2: Ontwerp en planning

Ook over het vaststellen van de doelstelling van traject of project kan niet te licht gedacht worden. Een doelstelling die SMART of als een SPEERpunt geformuleerd is, geeft richting en focus aan het proces. Natuurlijk kan de doelstelling tijdens het traject worden bijgesteld; daar is de monitoring verderop in het proces een middel voor. Maar eerst moet duidelijk worden welke resultaten er, bij aanvang van het proces, geboekt moeten worden om tot tevredenheid te stemmen. Vervolgens kunnen hier de middelen bij worden gezocht om dit doel te bereiken: welke activiteiten zijn nodig om het doel te halen. Individuele of groepsbegeleiding, workshops & training, coaching, assessments, etc. Maar ook: hoeveel tijd gaat dit kosten en wat gaat het verder kosten?

  • SMART = Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden
  • SPEER = Specifiek, Positief, Eigen controle, Effect en Resultaat

Fase 3: Realisatie

Nu er heldere afspraken op papier staan over het wat en hoe van het traject of project, kunnen de activiteiten gaan plaatsvinden. Dus: uitvoering van het gemaakte werkplan of projectvoorstel. Belangrijk hierbij is een goede samenwerking tussen beide partners, waarbij de één de verantwoordelijkheid neemt zich helemaal in te zetten om het doel te bereiken, en de ander de eerste hierbij zo goed mogelijk begeleidt, zonder de verantwoordelijkheid over te nemen.

Fase 4: Monitoring

Met regelmatige tussenposen is het goed om even pas op de plaats te maken en na te gaan of het traject of project nog op de goede weg is, of de afspraken worden nagekomen, of de tijdsplanning nog klopt, of de doelstelling een bijstelling nodig heeft en of de kosten niet uit de hand lopen. Realisatie en monitoring zijn daarom geen fasen die elkaar opvolgen, maar die tegelijkertijd plaatsvinden en waarbij beide partijen hun verantwoordelijkheid hebben.

Fase 5: Evaluatie

Natuurlijk kan een traject of project niet worden afgesloten zonder te analyseren of de beoogde resultaten behaald zijn, de partijen zich aan de afspraken hebben gehouden, wat de geleerde lessen zijn en wat de vervolgstappen zijn. Het traject of project stopt dan wel, maar de ontwikkelingen niet, want na deze laatste fase kan een nieuwe veranderingswens gedefinieerd worden. Bijvoorbeeld: een vervolgtraject of project, het volgen van een studie, het vinden van een andere baan, het starten van een nieuwe onderneming of het versterken van de teamsamenstelling. Op iedere reflectie die volgt op een actie, volgt dus een nieuwe, verbeterde actie:

Actie – Reflectie – Verbeterde actie

Ging dit stuk nu over loopbaanbegeleiding en teamontwikkeling, of toch over ontwikkelingssamenwerking? Over allebei!

Laat hieronder je reactie achter.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.