Een jobcoach coacht de mens met afstand tot de arbeidsmarkt in het werk, coacht de werkgever en/of directe collega’s in het scheppen van de juiste voorwaarden op de werkvloer en onderhoud in samenspraak met de cliënt contact met het sociaal netwerk en eventuele andere professionals die om de cliënt staan als dit nodig is.

Jobcoaching is een vak op zich. Jobcoaching is een veelvuldig ingezet en gewaardeerd instrument om mensen met afstand tot arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Jobcoaching is een individuele voorziening die wordt toegekend door UWV of gemeente, bedoeld om mensen met een arbeidsbeperking te ondersteunen bij hun werk in een reguliere functie.

Als jobcoach bied ik methodische ondersteuning aan mensen met een arbeidsbeperking, gericht op het vinden en behouden van een baan op de reguliere arbeidsmarkt. Ik help de cliënt bij het vinden van eigen antwoorden op vragen, het leren benutten van mogelijkheden, het optimaliseren van de zelfredzaamheid op het werk, het aanleren van werknemersvaardigheden en het bouwen aan zelfbewustzijn. Ik werk in mijn ondersteuning toe naar een moment waarop de resterende begeleidingsbehoefte van de cliënt overgenomen kan worden door de werkgever.

Naast mensen met een verstandelijke beperking, begeleid ik als jobcoach ook mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel, mensen die kampen met stress of Burn-out, mensen met Autisme (al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking) en mensen die de draad weer oppakken na een gevecht tegen kanker.

Voor u als werkgever ben ik een strategisch partner die naast de coaching ook een adviserende rol heeft naar werkgever. Ik adviseer de werkgever over wet- en regelgeving en is ‘sparring partner’ in het creëren van de juiste voorwaarden voor een goede arbeidsverhouding en duidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden.

Neem voor meer informatie contact op: info@sigridvanderlaan.nl of 06-38251672.