Gratis Ontwikkeladvies STAP

Vanaf 1 april 2022 kan iedereen met een opleidingsniveau tot MBO 2 zich aanmelden voor het ontwikkeladviestraject STAP.

In het ontwikkeladviestraject STAP ligt een grotere nadruk op de mogelijkheden van scholing, die goede ontwikkelkansen op de arbeidsmarkt kunnen bevorderen. Het ontwikkeladvies STAP is namelijk gerelateerd aan Subsidieregeling STAP-budget (dat wordt uitgevoerd door UWV). Hiermee kunnen burgers aanspraak maken op een leer- en ontwikkelbudget voor post-initiële scholing.

Het ontwikkeladvies STAP beoogt een steuntje in de rug te zijn voor mensen die uit zichzelf niet snel de weg naar persoonlijke ontwikkeling en/of scholing vinden. In het licht daarvan is de doelgroep bepaald tot praktisch geschoolden met hoogst genoten opleiding op MBO-2 niveau.

Een Ontwikkeladvies is een kort traject waarin we een plan opstellen waarmee jij aantrekkelijk blijft op de arbeidsmarkt.

Met dit persoonlijke loopbaanadvies, bestaande uit 3 sessies van 1,5 uur, krijg je een beeld van je situatie, krijg je meer inzicht in wat je de arbeidsmarkt te bieden heeft en wat je kunt doen om beter voorbereid te zijn voor de arbeidsmarkt, bijv. welke opleiding bij jou zou passen.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hiervoor een subsidieregeling opengesteld.

Het Ontwikkeladvies kost jou als deelnemer dus niets, behalve tijd die je investeert in de gesprekssessies en de opdrachten en assessments die bij het traject horen.

Heb je interesse? Neem dan contact met mij op: 06-38251672 / info@sigridvanderlaan.nl.