Is uw team net als het Nederlandse elftal?

Nederland is weer een desillusie rijker. Dat Oranje in de finale zou komen, hadden weinigen verwacht, maar dat de nummer 2 van de wereld zonder punten naar huis zou gaan, geeft te denken.

Een van de commentaren viel mij op: Nederlanders zijn individualisten en dat was terug te zien in het spel van het Nederlandse elftal. Individueel gezien zijn de spelers sterk, maar het kwam niet tot een goede samenwerking binnen het team.

Dit zal voor veel bedrijven herkenbaar zijn. Zij hebben capabele medewerkers in dienst, die ieder voor zich geweldige prestaties leveren, maar de teamresultaten blijven achter. Er worden te weinig ballen doorgespeeld in de zin van kansen herkennen waar de ander mee verder kan. In plaats van elkaar goede voorzetten te geven, worden er in alle ijver eigen pogingen gedaan om het doel te raken.

Individualisme zit Nederlanders in de aard en dit biedt veel voordelen. Maar van voetbal valt te leren dat er ook wat voor te zetten is om het ego af en toe opzij te zetten en het team als geheel voorop te stellen.

Zeven tips voor teamsuccessen:

  1.  Waardeer niet alleen de behaalde resultaten, maar ook het proces. Een te grote nadruk op individuele prestaties, kan onderlinge concurrentie in de hand werken, wat contraproductief is voor de teamwerking. Niet alleen degene die de klant binnenhaalt / de verkoop sluit / het project goed heeft afgerond, heeft recht op waardering, maar ook degenen die hieraan hebben bijgedragen vanuit hun ondersteunende of collegiale positie.
  2. Hieraan gerelateerd: vier de successen als team. Door successen – hoe klein ook – samen te vieren, versterk je de binding binnen het team, richt je de aandacht weer op de doelen en stimuleer je de motivatie om zich in te blijven zetten.
  3. Hetzelfde geldt voor de beloning: focus niet alleen op individuele doelstellingen, maar beloon het team als geheel. Beloningssystemen richten zich nog vaak op individuele promoties, erkenning en andere vormen van beloning, gebaseerd op de prestaties van individuele medewerkers.
  4. Geef de teamleden de ruimte voor interactie: door vrijuit hun ideeën, kennis en ervaring te kunnen delen en gehoord te worden, krijgen vernieuwing, verandering en verbetering een kans.
  5. Hier weer aan gerelateerd: stimuleer diversiteit en geef ook de stille en minder assertieve medewerkers een kans. Extraverte mensen worden meer gehoord dan introverte mensen, maar als mensen zich op de achtergrond houden wil dat niet zeggen dat zij weinig te zeggen hebben. Verras jezelf door juist hen ook de gelegenheid te geven om in hun tempo hun ideeën op tafel te leggen. Sterke teams zijn divers en inclusief: enthousiaste doeners, ondersteuners, denkers, procesbewakers en alles daar tussenin.
  6. Luister actief naar elkaar. Dat begint bij de manager: als deze niet naar zijn of haar medewerkers luistert, hoe kan dan verwacht worden dat de teamleden onderling naar elkaar luisteren? Wie gehoord wordt, voelt zich serieus genomen en gewaardeerd. Een goede samenwerking en een goede communicatie gaan samen. Luisteren is meer dan horen wat er gezegd wordt. Het is vooral ook serieus nemen wat er gezegd wordt, al ben je het er niet mee eens, erop in gaan, proberen de ander te begrijpen, samenvatten en doorvragen.
  7. Creëer een sfeer van veiligheid en vertrouwen. Het is belangrijk dat ieder teamlid zich vrij voelt om zijn of haar zegje te doen, zonder dat hier meteen een oordeel over wordt geveld of consequenties aan worden verbonden.

Efficiënt en effectief teamwerk en teambuilding blijven een uitdaging voor bedrijven en organisaties zolang ons beloningssysteem erop is gericht beloning en erkenning toe te kennen op basis van de prestaties van individuele medewerkers. Zolang performance management zich baseert op het behalen van persoonlijke doelstellingen en beloning ook individueel geschied, is het geen wonder dat teams en teamwerk het moeilijk hebben in veel organisaties. Tijd om hier iets aan te doen.

Heeft u meer tips? Deel deze in de commentaarbox hieronder.

E-boek In vijf stappen naar werken met impact. De match tussen mens, werk en organisatie

Succes!

N.B. Download voor inspiratie het gratis e-boek ‘In vijf stappen naar werken met impact. De match tussen mens, werk en organisatie’

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *