Eigenlijk is er niks mis met je leven. Maar toch… er knaagt iets.

 • Je hebt het gevoel dat er meer in het leven zit dan je er nu uit haalt.
 • Soms heb je het gevoel dat je meer bezig bent met alles wat moet, dan met wat je zelf graag wit.
 • Je weet niet meer zo goed wat je wilt.
 • Je bent niet meer zo enthousiast over je werk of krijgt er geen energie meer van.
 • Je hebt last van Sleur, Onvrede en Stress (SOS!)
 • Je mist balans in je leven.
 • Je hebt het gevoel dat je op een kruispunt van je leven staat en niet weet welke afslag je wilt nemen.
 • Je vindt het lastig om keuzes maken en laat je je tegenhouden door beren op de weg.

Herken je één of meer van deze punten? Dan is het tijd om even te herijken.

Of je nu werk hebt of werk zoekt, soms is het goed om even pas op de plaats te maken en te kijken of datgene waar je je mee bezig houdt, nog past bij je levensvisie en toekomstwensen. Vaak blijven wij de geijkte paden bewandelen terwijl het tijd is om van het pad af te wijken en de grenzen te verleggen. Grenzen die wij zelf hebben geplaatst, of die ons in meer of mindere mate zijn opgelegd. Grenzen die in onze huidige levensfase niet meer passen. Tijd voor Action Learning.

Action Learning is een proces waarbij je door actie te nemen en hierop te reflecteren, leert om bepaalde zaken in je leven aan te pakken. Het stelt je in staat om na te denken over de acties die je hebt genomen en de leerpunten die hieruit voortvloeien direct toe te passen. Dit vormt dan je leidraad voor toekomstige acties en verbeterde prestaties.

Het coachingstraject ziet er als volgt uit:

 • Een intakegesprek om de vraag en doelen helder te krijgen en afspraken te maken over het traject.
 • Gemiddeld ongeveer 6 gesprekken van 1,5 uur, om de twee weken.
 • Zelfanalyse van waar je nu staat en coaching bij het naar boven halen van latente issues.
 • Helder krijgen van je dromen en verlangens en deze omzetten in actiepunten.
 • Continue evaluatie en reflectie op je acties en veranderingsproces.
 • Thuisopdrachten voor meer inzicht en verdieping.

Voor meer informatie of (vrijblijvend) contact klik hier of bel rechtstreeks met Sigrid van der Laan tel 06 3825 1672.