Mensen die (langdurig) baanloos zijn, voelen zich vaak overbodig, minderwaardig, nutteloos. Ook schaamte speelt op.

Maar ook als je wél werk hebt, kun je de moed weleens verliezen. Op het werk loopt het niet altijd lekker, privé-werk is uit balans, je hebt last van energielekken waardoor je vaak moe bent of je weet niet meer goed waar je naartoe wilt met je leven en loopbaan.

Om juist in tijden dat het weleens wat moeilijker is de moed erin te houden, bieden wij een workshop aan met als titel: ‘BeMOEDiging – Groeien in Weerbaarheid

De workshop is ontwikkeld door Sigrid van der Laan (loopbaanadviseur) en Gert-Jan Jacobs (managementadviseur en mediator). Wij nemen de deelnemers interactief mee in thema’s als:

  • Groeien in weerbaarheid
  • Bewustwording van je talenten
  • Is werk de enige weg tot zelfrealisatie?
  • Doelen stellen ook al heb je geen (leuk) werk
  • Ruimte nemen voor geniettijd

De ervaring leert dat het accepteren van je huidige situatie, leidt tot een verhoging van levensvreugde. Dat is niet hetzelfde als hierin ‘berusten’, integendeel. Een positieve levenshouding vergroot juist de kansen op het verkrijgen van een nieuwe baan of positieve veranderingen realiseren in je huidige baan.

Deze workshop is geen sollicitatietraining, maar is hier wel een noodzakelijke aanvulling op. We werken met jou aan een positieve mindset waardoor je je realiseert dat je er mag zijn – precies zoals je bent.

Voor meer informatie of aanmelding: info@sigridvanderlaan.nl of 06-38251672.

Reactie De heer H. Spliet: (organisator binnen Stichting de Windwijzer) De workshop die jullie op 5 april in De Windwijzer verzorgden heeft een positieve bijdrage geleverd aan de centrale doelstelling van het project ‘Baanloos en dan’: het versterken van de bagage van onze groep werkzoekenden. Dat bleek uit de positieve reacties die ik, ook na afloop bij de lang uitlopende ‘nazit’ hoorde. Tijdens de workshop was ik in de gelegenheid de groep, jullie interactie met hen en de onderlinge dynamiek tussen de deelnemers te observeren. Daarnaast kreeg ik ook nog een positieve respons van een van de (vele) nieuwe deelnemers van die ochtend. Die persoon, mijn overbuurman, had ik persoonlijk op deze ochtend geattendeerd en hij was na afloop ronduit positief over het verloop. Tenslotte is een interessante waarneming dat wij, naast de gebruikelijke respons uit onze eigen stad, ook nog twee nieuwe deelnemers uit resp. Schiedam en Maasland konden verwelkomen.

Reactie deelnemer: Ik vond het een leuke, leerzame ochtend. Goede krachtoefeningen: ik steek er altijd weer iets van op. Allereerst vind ik jullie goed op elkaar ingespeeld, ik vind de onderlinge afwisseling zelf prettig. De oefeningen waren voor mij een soort openbaring: voorheen moest ik heel lang over zoiets nadenken. Ik ben blij met de uitslag! Ik twijfelde om naar deze workshop te gaan maar ik ging met een voldaan gevoel weg! Wel kostte het me heel veel inspanning, herstellende van die burn-out: mij onder de mensen begeven, grote groep, confrontatie met je zelf en je omstandigheden… Ondanks de vermoeidheid mocht ik er zijn. Heel fijn. Je maakt daar veel mensen op de een of andere manier blij mee. Buiten de werkende maatschappij maar wij tellen ook. Dat doet eenieder goed, dat kan niet anders.