Veel organisaties zonder eigen personeelsfunctionaris ervaren de werving en selectie van nieuw personeel als een grote belasting. Het kost veel tijd om een vacature uit te zetten, een selectie te maken uit de vele sollicitanten en gesprekken te voeren. Tijd die op dat moment niet aan de core business besteed kan worden en dus geld kost. Door mij in te schakelen om nieuw personeel te werven, krijgt uw bedrijf precies die medewerker aan boord die u nodig heeft, zonder dat hier door het bedrijf veel tijd en geld in hoeft te worden geïnvesteerd.

Bij mijn werving & selectieprocedure, kan ik de selectie van uw nieuwe medewerker gemakkelijk maken door het volgende op mij te nemen:

  • Teamanalyse en vaststellen van de meest geschikte aanvullende persoonstype
  • Eventueel: opstellen van een functieprofiel
  • Opstellen en verspreiden vacaturetekst via social media, vacaturesites, netwerkcontacten, UWV en andere instanties die hiervoor in aanmerking komen
  • Selectie, sollicitatiegesprekken en correcte afhandeling van sollicitaties, incl. nazorg
  • Voorstel kandidaten, rapportage en nabespreking

Voor meer informatie of (vrijblijvend) contact klik hier of bel rechtstreeks met Sigrid van der Laan tel 06 3825 2672.