Teams functioneren efficiënt en doelgericht wanneer:

 • de juiste persoon op de juiste plek zit;
 • iedere medewerker zich verbonden voelt met de gemeenschappelijke visie, missie en doelstellingen; en
 • er een goede samenwerking en interne communicatie binnen en tussen de teams plaatsvindt.

Dit is het resultaat van strategische teamplanning: een sterk, zelfsturend team dat een gemeenschappelijk gedragen doel nastreeft en bereikt.

Dit wordt bereikt door middel van de volgende stappen:

 1. Vaststellen van missie, visie en doelen van het team ten opzichte van de organisatie als geheel
  • Stand van zaken: waar staat het team nu
  • Toekomstvisie en draagkracht voor verandering
 2. Teamscan
  • Inzicht in de aanwezige waarden, ambities, drijfveren, kwaliteiten, competenties, teamrollen, communicatie- en werkstijlen
 3. Strategische planning / team ontwikkelingsplan
  • Bepalen SMART-doelen of SPEERpunten
  • Vaststellen van de benodigde acties om de doelen te bereiken, inclusief stappenplan
 4. Het gouden team
  • Workshop teambuilding
  • Taakverdeling gericht op het effectief inzetten van het gouden team
  • Vaardigheid verkrijgen in het geven van feedback en optimale samenwerking
 5. Tot stand brengen verbinding tussen de persoonlijke drijfveren medewerkers en de organisatie
  • De juiste persoon op de juiste plaats
  • HR kernstrategieën
 6. Evaluatie en reflectie

Uiteraard wordt de precieze invulling van dit traject afgestemd op de specifieke behoeften van uw organisatie of team.

Voor meer informatie of (vrijblijvend) contact klik hier of bel rechtstreeks met Sigrid van der Laan tel. 06-38252672.

Cascademodel