Participatieve ideeëngenerator met FLOW

Hoe stimuleer je initiatieven van de mensen in je organisatie zonder hier eindeloos over te hoeven vergaderen? Hoe kun je vage ideeën en concepten in korte tijd onderzoeken op hun haalbaarheid? Om de eilandjes te doorbreken en elkaar te helpen om van concept een plan te maken en effectief tot actie over te gaan?

Dit is waar het in de FLOW-Sessies om gaat. FLOW staat voor Fun, Learning, Outcome en We-culture.

Snel, effectief en inspirerend

Doel van de FLOW-Sessie is om een nieuw idee of concept concreet te maken. Het kan zijn om een idee voor een nieuw product of dienst, een verbetering in de procedures of in de samenwerking. In feite ieder idee dat oppervlakkig gezien potentie heeft.

Eindeloze vergaderingen en heen en weer mailen worden vermeden. In korte tijd komt het nieuwe idee tot stand, wordt aangescherpt en aangepast en bij levensvatbaarheid in werking gesteld. Medewerkers voelen zich serieus genomen, inventiviteit wordt aangesproken en de gemeenschappelijke visie wordt sterker.

In tegenstelling tot reguliere brainstormsessies, is de FLOW-Sessie meer gestructureerd, doelgericht en gefocust op het versterken van de verbinding binnen de organisatie. Het bevordert teambuilding en samenwerking.

Deze techniek helpt om de initiatieven van de mensen in de organisatie een boost te geven en om de haalbaarheid van ideeën en plannen snel te onderzoeken. Oplossingen en kansen komen snel aan het licht. De FLOW-sessie bevordert creativiteit, innovatie, gemeenschappelijke doelen en onderlinge hulp. Nieuwe banden worden gesmeed en het stimuleert persoonlijk leiderschap.

De FLOW-sessie kan worden gebruikt van kleine verbeterpunten op de werkvloer tot de ontwikkeling van nieuwe productielijnen of complete afdelingen. Het versterkt dit de teamspirit, onderlinge betrokkenheid en samenwerking. Het helpt om bruggen te slaan tussen de ‘eilandjes’ binnen de organisatie en het stimuleert een gemeenschappelijke visie en focus.

De bijeenkomsten worden geleid door Sigrid van der Laan, die scherp de doelen in de gaten houdt en waakt over een positieve atmosfeer met respect en humor. Desgewenst wordt een aantal medewerkers ingewijd in deze techniek zodat u deze daarna binnen uw organisatie zelf kunt organiseren.

De FLOW-Sessie kan onderdeel uitmaken van een workshop of training, of apart worden ingezet.

De FLOW-Sessie is geïnspireerd op de Make Me Better bijeenkomsten uit het boek Big Five for Life van John Strelecky. Het sluit aan op de behoefte van medewerkers en hun leidinggevenden om een grotere wederzijdse betrokkenheid en inbreng te hebben op het werk. Het is bij uitstek een instrument dat kan worden ingezet bij processen van het vergroten van zelfsturing van teams. Daarnaast kan het gebruikt worden als ideeënmachine om werkprocessen te verbeteren, samenwerking te optimaliseren en nieuwe kansen te creëren.

Voor meer informatie of (vrijblijvend) contact klik hier of bel rechtstreeks met Sigrid van der Laan tel. 06-38252672.