Mijn verhaalGeboren in 1969, word ik ingedeeld in de categorie ‘lost generation’. Een term waar ik mij tegen verzet. Toch past het, als ik ‘lost’ niet vertaal in de zin van ‘verloren’, maar in de betekenis van ‘zoekende’. The story of my life is dat ik altijd op zoek ben geweest naar manieren om mijn grenzen te verleggen en naar wat mijn doel op deze aardbol is.

Als introvert persoon, ben ik niet het prototype van wat er in onze samenleving, waarin extravert gedrag wordt gewaardeerd, verwacht wordt. Keuzes maken vind ik moeilijk omdat ik ontzettend veel dingen leuk vind. Ondanks deze bagage heb ik mij staande weten te houden door mijn eigen weg te kiezen. Sterker nog, ik ben in de loop van de jaren steeds meer gaan accepteren dat ik anders ben dan de mensen om mij heen. En ik ben mij gaan realiseren dat dit voor iedereen geldt. Juist daarin zit het unieke van ieder mens, de meerwaarde die je te bieden hebt.

Op een aantal momenten in mijn leven heb ik stappen gezet, die mij als mens hebben doen groeien. Zo heb ik tien jaar in Nicaragua gewoond en gewerkt, en heb daar voor twee pleegkinderen heb gezorgd. Na terugkeer in Nederland, heb ik na een paar jaar bij een kinderwelzijnsorganisatie te hebben gewerkt, de stap gezet om mijn loopbaan een andere draai te geven. Ik ben in de leer gegaan bij iemand die een icoon van de loopbaanbegeleiding wordt genoemd, Janny van Zuijlen, die naast erkend organisatieadviseur ook mijn moeder is. Het vak is mij bij wijze van spreken met de paplepel ingegoten.

Wat mij drijft is dat ik anderen wil helpen om hun zoektocht te omarmen en om mee te bewegen met de veranderingen die zich voordoen in hun leven en omgeving. Mijn ervaring is dat veel mensen worstelen met het beeld dat zij hebben van zichzelf en de samenleving als geheel. Ik kom veel mensen tegen die moeite hebben met het maken van keuzes, met het kiezen voor zichzelf en met de verwachtingen waaraan denken te moeten voldoen. Belangrijk voor mij is om dit op eigen wijze te doen, jezelf te accepteren precies zoals je bent. Net zoals ik zelf altijd op zoek ben geweest naar wat mij beweegt, wil ik anderen helpen zichzelf (terug) te vinden, richting te kiezen en vol vertrouwen in het diepe te springen.